Тернопільська облспоживспілка оголошує конкурс на зайняття посади: директора Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

     У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше як десять років.
     Строк подання заяв- два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., № 39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки.
 
 Документи надсилати на адресу: 46001, м.Тернопіль, майдан Волі, 4, облспоживспілка.
 
Телефони для довідок: 52-10-01, 52-68-25